Knowledge

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တေန႔တာေဟာစာတမ္း (23.8.2019)

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား

ေသခ်ာစီစဥ္ထားေသာကိစၥေတြ လြဲေခ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ လူရင္းေတြက ဒုကၡေပးတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ဓာတ္ဘူးတစ္လံုးေပၚမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ၃ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿပိႆရာသီဖြားမ်ား

ဘာသာေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ား အထူးေကာင္းေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္၊ အစီအစဥ္သစ္ေတြ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ပန္းပြင့္ကုိ ေကာက္ယူပါ။ ၄ ဂဏန္း၊ ၃ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ကိတ္မုန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ေမထုန္ရာသီဖြားမ်ား

အႏၱရာယ္မ်ားတတ္ေသာ၊ က်န္းမာေရး သတိထားသင့္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသထြက္စရာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ဖတ္လက္စ စာအုပ္မွာ ေကာက္ယူပါ။ ၅ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ဆီထမင္း လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၾကဋ္ရာသီဖြားမ်ား

မ်က္ႏွာပြင့္၊ ကံပြင့္၊ လာဘ္ပြင့္မယ့္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ကိစၥေတြမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ စက္ဘီးတစ္စင္းမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၆ ဂဏန္း၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ေရႊရင္ေအး လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဇူလိုင္ ၂၁ မွ ၾသဂုတ္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ သိဟ္ရာသီဖြားမ်ား

အဖုိးတန္ပစၥည္းေတြ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးတာ၊ ေပ်ာက္ရွတာ သတိထားသင့္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေလေနတတ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ အေအးဘူးေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၇ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ၾသဂုတ္ ၂၁ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ကန္ရာသီဖြားမ်ား

ေငြေဟာင္း၊ ပစၥည္းေဟာင္း၊ အလုပ္ေဟာင္းေတြ ျပန္ၿပီး အက်ဳိးေပးတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ —— ဂဏန္း၊ —— ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ သံပုရာရည္ လွဴဒါန္းပါေလ …။

စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ တူရာသီဖြားမ်ား

အခက္အခဲျပႆနာေတြ ထူေျပာတတ္ေသာ၊ ဘာမဆုိ အထစ္အေငါ့ႀကံဳေနရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ အိမ္နံပါတ္ေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၉ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ႏို႔ထမင္း လွဴဒါန္းပါေလ …။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿဗိစ ၦာရာသီဖြားမ်ား

ေအာက္လက္ငယ္သား၊ ေမာင္ႏွမတို႔အတြက္ ၀မ္းသာရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကူညီမယ့္သူ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ပန္းအုိးေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၁ ဂဏန္း၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ေရွာက္ယို လွဴဒါန္းပါေလ …။

ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ဓႏုရာသီဖြားမ်ား

ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆံုဆည္းရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ပုလင္းတစ္လံုးေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၂ ဂဏန္း၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ သန္႔ရွင္းေရးကုသိုလ္ျပဳပါေလ …။

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွ ဇန္န၀ါရီ  ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မကာရရာသီဖြားမ်ား

ခရီးကံေကာင္းေသာေန႔၊ လုပ္ငန္းအဆက္အသြယ္သစ္မ်ား တုိးတက္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ပန္ကာေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၂ ဂဏန္း၊ ၃ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို ဦးထုပ္ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဇန္န၀ါရီ  ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ကုမ္ရာသီဖြားမ်ား

အထင္လြဲ စြပ္စြဲခံရတာတို႔၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ ပူပင္ေသာကကုိ ကူညီေျဖရွင္းရတာတို႔ ႀကံဳရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ လက္ကုိင္ပု၀ါေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၄ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို ေငြ ၂ ဂဏန္း လွဴဒါန္းပါေလ …။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိန္ရာသီဖြားမ်ား

စိတ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္စရာေတြ၊ စိတ္တုိင္းမက်စရာေတြ မ်ားတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ကုလားထုိင္ေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၅ ဂဏန္း၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို ေဆး၀ါး လွဴဒါန္းပါေလ …။

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မိဿရာသီဖွားများ

သေချာစီစဉ်ထားသောကိစ္စတွေ လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။ လူရင်းတွေက ဒုက္ခပေးတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဓာတ်ဘူးတစ်လုံးပေါ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ၃ ဂဏန်း၊ ၂ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ လှူဒါန်းပါလေ …။

ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ပြိဿရာသီဖွားများ

ဘာသာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စများ အထူးကောင်းသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသစ်၊ အစီအစဉ်သစ်တွေ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ပန်းပွင့်ကို ကောက်ယူပါ။ ၄ ဂဏန်း၊ ၃ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ ကိတ်မုန့် လှူဒါန်းပါလေ …။

မေ ၂၁ မှ ဇွန် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မေထုန်ရာသီဖွားများ

အန္တရာယ်များတတ်သော၊ ကျန်းမာရေး သတိထားသင့်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသထွက်စရာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဖတ်လက်စ စာအုပ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၅ ဂဏန်း၊ ၄ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ ဆီထမင်း လှူဒါန်းပါလေ …။

ဇွန် ၂၁ မှ ဇူလိုင် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ကြဋ်ရာသီဖွားများ

မျက်နှာပွင့်၊ ကံပွင့်၊ လာဘ်ပွင့်မယ့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြိုင်အဆိုင်ကိစ္စတွေမှာ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် စက်ဘီးတစ်စင်းမှာ ကောက်ယူပါ။ ၆ ဂဏန်း၊ ၅ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ ရွှေရင်အေး လှူဒါန်းပါလေ …။

ဇူလိုင် ၂၁ မှ သြဂုတ် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော သိဟ်ရာသီဖွားများ

အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာ၊ ပျောက်ရှတာ သတိထားသင့်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်လေနေတတ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် အအေးဘူးပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၇ ဂဏန်း၊ ၆ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ မုန့်လုံးရေပေါ် လှူဒါန်းပါလေ …။

သြဂုတ် ၂၁ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော ကန်ရာသီဖွားများ

ငွေဟောင်း၊ ပစ္စည်းဟောင်း၊ အလုပ်ဟောင်းတွေ ပြန်ပြီး အကျိုးပေးတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ခဲတံတစ်ချောင်းပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ —— ဂဏန်း၊ —— ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ သံပုရာရည် လှူဒါန်းပါလေ …။

စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော တူရာသီဖွားများ

အခက်အခဲပြဿနာတွေ ထူပြောတတ်သော၊ ဘာမဆို အထစ်အငေါ့ကြုံနေရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် အိမ်နံပါတ်ပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၉ ဂဏန်း၊ ၈ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ နို့ထမင်း လှူဒါန်းပါလေ …။

အောက်တိုဘာ ၂၃ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော ဗြိစ ္ဆာရာသီဖွားများ

အောက်လက်ငယ်သား၊ မောင်နှမတို့အတွက် ဝမ်းသာရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကူညီမယ့်သူ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ပန်းအိုးပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၁ ဂဏန်း၊ ၉ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ ရှောက်ယို လှူဒါန်းပါလေ …။

နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ဓနုရာသီဖွားများ

ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ပုလင်းတစ်လုံးပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၂ ဂဏန်း၊ ၉ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်ပြုပါလေ …။

ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ အတွင်းမွေးဖွားသော မကာရရာသီဖွားများ

ခရီးကံကောင်းသောနေ့၊ လုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်သစ်များ တိုးတက်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ပန်ကာပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၂ ဂဏန်း၊ ၃ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကြီးကဲသူများကို ဦးထုပ် လှူဒါန်းပါလေ …။

ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ အတွင်းမွေးဖွားသော ကုမ်ရာသီဖွားများ

အထင်လွဲ စွပ်စွဲခံရတာတို့၊ သူတစ်ပါးရဲ့ ပူပင်သောကကို ကူညီဖြေရှင်းရတာတို့ ကြုံရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် လက်ကိုင်ပုဝါပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၄ ဂဏန်း၊ ၂ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကြီးကဲသူများကို ငွေ ၂ ဂဏန်း လှူဒါန်းပါလေ …။

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မိန်ရာသီဖွားများ

စိတ်နှစ်ခွ ဖြစ်စရာတွေ၊ စိတ်တိုင်းမကျစရာတွေ များတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၅ ဂဏန်း၊ ၇ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကြီးကဲသူများကို ဆေးဝါး လှူဒါန်းပါလေ …။

Comment here